ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС

Майчино-фетална медицина

Акушерски Ултразвук 

  • Ултразвуково измерване  нухална транслуценция (НТ) на плода: 11-та – 14-та гестационна седмица от бременността.
  • Акушерска трансвагинална ехография: 14-та – 16-та гестационна седмица, Ранна пренатална диагностика на структурните аномалии на плода.
  • Акушерско ултразвуково ниво II: 18-та – 20-та гестационна седмица, детайлно изследва органите и системите на плода  или т.нар. фетална морфология (диагностика на анатомични аномалии на плода).

Фетална ехокардиография:  20 -та – 22 -ва  гестационна седмица, диагностициране на вродени сърдечни малформации на плода.

Амниоцентезата: 17 -та -ти – 18 -та гестационна седмица.

Хорионната биопсия (Chorionic villus samplingCVS): 11-та – 12 -та та гестационна седмица, известна и като хорионбиопсия и биопсия на хорионните вили (хорионните въси).

Вземане на кръв от плода: Вземане на кръв от пъпната връв на плода (> 20 -та гестационна седмица).

Външна фетална Кардиотокография (CTG): Отчитане на сърдечната честота на плода.

Цветен доплер ултразвуков.

Високорискова бременност:  Усложнения по време на бременността. Лечение при хематологични или ендокринни заболявания, като диабет, високо кръвно налягане и др.

Биопсия на кожата на плода.

Вътрематочно лечение на плода.

Вътрематочно кръвопреливане на плода Представлява Rh несъвместимостта между майката и плода. 

Вътрематочен дренаж на фетална обструктивна уропатия.

Вътрематочно дрениране на течност от гръдния кош на плода.

Селективна редукция на ембриона (намаляване броя на ембрионите) при многоплодна бременност под ултразвуков контрол.

Ендоскопски интервенции върху плода.

Предупреждението и информация относно тератогенния ефект на лекарството върху плода.