ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС

Замразяване на Ембриони

Изминаха почти 30 години от раждането на първото дете, заченато от замразен човешки ембрион. В днешно време техниката на криоконсервация на ембриони е широко приета и използвана

Факт е, че при  ин витро процедурата, обикновено се създава повече от един ембрион, това дава възможност за селекция и трансфер на ембриони с отлично качество. Това създава необходимостта от криоконсервиране на останалите след процедурата ембриони, които се развиха нормално, с правилна морфология  (форма) и морфологично качествените.Криоконсервираните ембриони се съхраняват в отлични лабораторни условия, в специални контейнери с течен азот и могат да бъдат размразени за трансфер по всяко време в бъдеще. Методът за криоконсервация на ембриони се оказа животоспасяващ в някой от случаите на OHSS (синдром на овариална хиперстимулация), когато ембриотрансферът е противопоказан. Освен това, така наречената стратегия за замразяване на всички (криоконсервиране на всички ембриони, създадени в един IVF цикъл) предоставя възможност за извършване на ембриотрансфер в следващ цикъл,когато жената не е била подложена на овариална стимулация. По този начин се елиминира всеки потенциално неблагоприятен ефект върху възприемчивостта на матката от хормоните, използвани за предизвикване на овулация.

Нашата лаборатория използва новия метод на витрификация за криоконсервация на ембриони; витрификацията допринесе за подобряване на резултатите, като предпази ембрионите от ледени кристали, образуващи се по време на замразяване, за да се запази високата клетъчна жизнеспособност и функции. Процентът на преживяемост за криоконсервирани ембриони в нашата клиника е почти 100%, а процентът на бременност е почти равен на този с незамразени ембриони.

??????????