ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС

Замразяване на Сперматозоиди

Криоконсервацията на спермата е широко използван, успешно прилаган метод, който дава високи нива на оцеляване на сперматозоидите след размразяване

Пробите от сперматозоиди се обработват със специални криопротекторни вещества и се съхраняват в течен азот (-196°C) и могат да се използват впоследствие, когато двойката пожелае.

Показания

  • Когато съпругът не може да присъства по време на процедурата ин витро IVF
  • Преди започване на химиотерапия или операция, която може да повлияе на броя и/или качеството на сперматозоидите

Замразената проба може да се съхранява в продължение на пет години и този срок може да бъде удължен при писмено искане от бенефициента.