ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС

Предимплантационно Тъканно Типизиране

Преимплантационното типизиране на тъканите (HLA типизиране) се използва за двойки, които желаят да имат здрави деца, които ще станат донори на плурипотентни и хемопоетични стволови клетки на своите братя и сестри, които страдат от тежки заболявания

Става въпрос за едно от най-добрите лечения за деца, страдащи от кръвни заболявания като Таласемия, Сърповидно-клетъчна анемия и злокачествени заболявания като Левкемия и Лимфом. Преимплантационното типизиране на тъканите позволява на родителите да имат дете, което е тъканно съвместимо с тяхното живо дете, и в същото време да скринира второто дете за специфичното наследствено заболяване чрез предимплантационна генетична диагностика.