ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС

Предимплантационна Генетична Диагностика – PGD

PGD е процедура за изследване на ембриони, получени от ин витро оплождане IVF, за наличие на специфични ендогенни нарушения. Предимплантационна генетична диагностика намалява риска от предаване на наследствени заболявания като кистозна фиброза и сърповидно-клетъчна анемия

PGD се прилага за всяко наследствено заболяване с известна генетична мутация. Досега са одобрени за изследване над 250 генетични заболявания, включително Таласемия, Кистозна фиброза, Мускулна дистрофия и др.

Кога се препоръчва

Предимплантационна генетична диагностика PGD се препоръчва в следните случаи:

  • Двойки с анамнеза за прекъсване на бременността поради сериозно генетично заболяване
  • Семейства с дете, което страда от генетично заболяване
  • Двойки с фамилна анамнеза за генетични заболявания
  • Двойки, при които единият или двамата партньори носят структурни хромозомни аномалии
  • Двойки с анамнеза за генетично заболяване, свързано с пола, като Хемофилия

Как се прилага

Процедурата за предимплантационна генетична диагностика е същата като при предимплантационния генетичен скрининг, с тази разлика, че при PGD се изследва само генотипът, свързан със специфичното едногенно заболяване, без хромозомно изследване.