ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС

Процедура за Предимплантационен Генетичен Скрининг

Предимплантационен Генетичен Скрининг (PGS) е метод за генетично тестване на хромозомите на ембриони, получени чрез ин витро оплождане (IVF), за установяването на числени нарушения (тризомия 21,тризомия 13, тризомия 18), структурни хромозомни мутации и потенциални генетични заболявания

Процесът на предимплантационен генетичен скрининг включва създаването на ембриони чрез ин витро оплождане (IVF – ICSI) и има следните етапи:

Етап 1

Двойката започва ин витро прецедура IVF с аспирация (пункция) на яйцеклетка и оплождането им.

Етап 2

Оплодените яйцеклетки се развиват в лабораторията в продължение на 3 дни (3 -ти ден  на биопсията ембрион достига 8 клетъчен стадии) или 5 дни (5 -ти ден на биопсията, стадий на бластоцист).

Етап 3

Професионално обучение ембриолог с помощта на лазера ще направи биопсия на бластоциста  или клетки от трофектодермата (ТЕ).

Етап 4

Биопсичният материал се изследва в специализирани лаборатории за генетичен анализ, хромозомни аномалии или гени свързани с ендногенни нарушения .

Етап 5

Въз основа на резултатите от генетичния анализ, в матката на жената се трансферират само здрави ембриони, а всички останали се замразяват, за да бъдат използвани в бъдеща процедура.