ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС

Ембриология (Асистиран хетчинг , IMSI, FISH, ДНК фрагментация, Ендотест)

Ембриологичната лаборатория се намира в ултрамодерно и иновативно пространство. Оборудвана с апаратура която отговаря на най-новите спецификации за качество, осигурява модерни технологии и иновативни услуги. Сертифицирана от международни сертифициращи агенции за предоставяне на висококачествени услуги.

Ембриолозите  работещи в ин витро лабораторията  са опитни, високо обучени, с обширна изследователска работа и международни публикации, с особено уважение и индивидуална характеристика на всяка двойка, способни да предоставят научни услуги на най-високо ниво.

Най-модерната ембриологична лаборатория, благодарение на високо обучения си персонал, разполага с най-модерните системи за ембрио култивиране, осигуряващи постоянно високи нива на успешни бременности и осигуряващи най-доброто, което съвременната медицина може да предложи в тази област.

По-специално, лабораторията разполага със специална система за регистриране на температури, промяната в нивата на CO2 и pH в ембрионалните инкубатори и хранителната среда, за да следи постоянно и в реално време перфектната работа на цялото лабораторно оборудване. Лабораторията е оборудвана и със специална система, която непрекъснато отчита температурата, влажността и нивата на органични частици вътре в съоръжението, като по този начин осигурява среда с най-високо качество за ин витро процедурите IVF за култивиране на ембрионите. Тези специални системи за запис в ембриологичната лаборатория са активни 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, а в неработни дни, те са свързани със специална система за предупреждение, която уведомява биолога на повикване за всеки проблем, който може да възникне.

Замразените яйцеклетки, ембриони и сперматозоиди се съхраняват в контейнери с течен азот, които са оборудвани със специални, непрекъснато записващи температурни детектори.

Освен това ембриологичната лаборатория в част и нашата клиника като цяло разполагат с напълно автоматизирана система за проследяване на всички биологични материали и процедури на нашите пациенти – високотехнологична платформа (софтуерът) на име Cosmos.

Разширени техники за асистирана репродукция:

Всеки случай на безплодие, който лекуваме в IAKENTRO – ЯКЕНТРО е индивидуален. Възприемайки този подход, ние прилагаме голям брой модерни и персонализирани техники, за да увеличим успеваемостта при всеки опит.

Асистиран хетчинг с лазер

Ембрионите в първите си етапи на развитие са затворени във външна прозрачна обвивка (Zona pellucida), която защитава феталните клетки. В 5 -та -6 -ия ден на клетъчното делене, ембриона е поставен в матката, тази зона се разкъсва в някакъв момент („излюпва”),  по такъв начин плода може да излезе и да се имплантира в ендометриума.

Въпреки това, в някои случаи на ин витро оплождане (IVF), се счита за необходимо да се подпомогне излюпването чрез намаляване на дебелината на Zona pellucida. Тази процедура се извършва в деня на трансфер на ембрионите, като се използват специални лазери. Тази техника значително увеличава възможностите плодът да се имплантира в матката.

Асистиран хетчинг („излюпване”) с лазер се препоръчва в следните случаи:

 • Жени над 37 години.
 • Криоконсервирани ембриони.
 • Жени, които „слабо реагират“ на хормоналното лечение.
 • Жени, чиито стойности на FISH са над средните.

Интрацитоплазмено морфологично подбрана на сперматозоиди за инжектиране  (IMSI)

Изборът на сперматозоиди за оплождане на яйцеклетки на двойка се основава на критериите морфология и подвижност. Въпреки това при някои двойки тази оценка не е достатъчна конкретно, в случаи като:

 • Тежка форма на мъжко безплодие, свързано с лоша морфология, водеща до нисък процент на оплождане.
 • Ниско качество на ембриона при предишни неуспешни опити и спонтанни аборти, се препоръчва да се приложи методът IMSI (Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection) за подбор на морфологично нормални сперматозоиди и впоследствие инжектирането му в яйцеклетката.

Този метод има допълнителна полза в сравнение с микрооплождането (ICSI), тъй като позволява подробна селекция на сперматозоидите с помощта на специален микроскоп оборудван с много голямо оптично увеличение. Най-добрите сперматозоиди се избират въз основа на специфични морфологични критерии. Предполага се, че подобрената морфология на сперматозоидите е свързана с по-добър потенциал за развитие на по-качествени ембриони и в крайна сметка подобрен процент на бременности.

Флуоресцентната ин ситу хибридизация (FISH)

Често неуспешните опити на двойката да забременеят или многократните спонтанни аборти могат да прикрият генетични или хромозомни аномалии, локализирани в спермата на съпруга. По време на оплождането на яйцеклетката и кариогамията (сливане на двете ядра) тези аномалии се пренасят в генетичния материал на плода и в случаи като тежка хромозомна анеуплоидия това може да е причина за спонтанен аборт.

Какво представлява флуоресцентната ин ситу хибридизация ( FISH ) и как се прилага тази технологията към сперматозоидите

След оценка на всички параметри (концентрация, подвижност, морфология), пробата от спермата се обработва и фиксира, за да се приложи техниката FISH. Използва се специални флуоресцентни детектори, които специфично се свързват с хромозомни молекули на ДНК. По този начин могат да се идентифицират, с формите на флуоресценция и на детекторите, откриването на евентуални анеуплоидии в 12-те тествани хромозоми и резултатите се записват като проценти.

Резултатите от тази техника могат да разкрият необичаен процент анеуплоидия в изследваните хромозоми, което може да бъде свързано с генетични аномалии, които причиняват Азооспермия при мъжете. Лекарят оценява резултатите и в зависимост от процента на анеуплоидията в хромозомата(ите), и ще предложи на двойката най-подходящия метод за ин витро оплождане IVF.

ДНК фрагментация на сперматозоидите

Последните проучвания разкриха, че повишените нива на ДНК на фрагментация в сперматозоидите, се дължащи на тежък оксидативен стрес, който може да причина за стерилитета. Тези проучвания показват, че проби от сперматозоиди с увреждане на ДНК фрагментация над 30% могат значително да намалят шансовете за постигане на бременност.

Тестът за ДНК фрагментация се препоръчва в следните случаи:

 • Двойки с повече от 3 повтарящи се неуспешни опита за ин витро IVF.
 • Анормално развитие на ембриони първите дни след оплождането.
 • Повтарящи се спонтанни аборти.
 • Случаи с необяснимо безплодие (инфертилитет).

Тестът за ДНК фрагментация не е свързан с анализа на спермата. Проби с нормална концентрация, подвижност и морфология на сперматозоидите може да имат повишен процент на ДНК фрагментация и обратно.

В случай на необичайни резултати се препоръчва лечение с антиоксидантни лекарства за период от най-малко 90 дни. Ако няма подобрение, може да се наложи тестикуларна биопсия или извличане на сперма на тестисите (TESE или FNA), за да се получи сперма с по-нисък процент на деформация.

Иновативни чипове за сортиране на сперма за ограничаване на ДНК фрагментацията на спермата

ДНК фрагментацията на сперматозоидите е свързана с нисък процент на бременността, тъй като познатите техники за изолиране и обогатяване на сперматозоидите не могат да разграничат тези сперматозоиди с нисък индекс на ДНК фрагментация.

За да се преодолее това ограничение, вече е наличен нов метод за сортиране и обогатяване на спермата – устройството за сортиране на сперма.

Това е микрофлуиден чип за сортиране на сперма за еднократна употреба, които изолира подвижната сперма директно от необработена сперма, предлагайки обогатена популация от нормални сперматозоиди с подобрени биологични параметри, включително целостта на ДНК фрагментация.

Този иновативен чип за сортиране на сперма:

 • Базира се на микрофлуидиката, имитираща нормалния начин, по който сперматозоидите се насочват към яйцеклетките през цервикалната слуз, матката и фалопиевите тръби. Нормалните подвижни сперматозоиди преминават през микропорите на чипа, докато мъртвите, по-малко подвижните сперматозоиди или тези с морфологични аномалии не.
 • След сортиране пробата от сперматозоиди показва подобрена подвижност и морфология, по-ниска скорост на ДНК фрагментация и по-ниски нива на реактивни кислородни видове ( ROS ) в сравнение с оригиналната проба.
 • Той елиминира потенциалните неблагоприятни ефекти (повишен ROS) от традиционните методи за разделяне на спермата и не изисква никаква предварителна обработка на спермата, като по този начин намалява риска от инфекция.
 • Приготвянето на пробата отнема само 30 минути.

ТЕСТ ЗА ЕНДОМЕТРИАЛНА РЕЦЕПТИВНОСТ 

 • Какво представлява ендотестът?

Това е модерен диагностичен тест, разработен от IAKENTRO – ЯКЕНТРО и помага при оценката на пригодността на ендометриума за ембриотрансфер.

 • Как се получава?

Изследването се извършва по време на обичайния гинекологичен преглед, без да е необходима анестезия с използване на малък катетър, подобен на този, използван за ембриотрансфер.

 • Защо трябва да го правя?

Тъй като предоставя ценна информация, която помага да се определи подходящия ден за трансфер на ембрионите, както и съответния протокол за подготовка.

 • За кого е показан?

Показан е за всички жени, които ще бъдат подложени на ин витро оплождане (IVF), но главно за жени с необяснимо безплодие и множество неуспешни опити за IVF.