ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС

Замразяване на Яйцеклетки

Замразяването на яйцеклетките бе представено за първи път през1987 г., но предложеният метод дава лоши резултати. От 2005 г., когато започна прилагането на новия метод на замразяване (витрификация), резултатите са отлични, а преживяемостта на яйцеклетките е почти 100%

Витрификацията – ултра бързо замразяване на яйцеклетките в момента е един от най-важните научно постижения в в областта на асистираната репродукция. Тази техника позволява на чувствителните яйцеклетки да се замръзнат достатъчно бързо, за да не бъдат повредени или унищожени.

Методът на витрификация създава нови перспективи за запазване на плодовитостта на жените, която намалява поетапно след възрастта от 34 години. Много жени отлагат решението си да имат деца по социални причини, като по този начин намаляват процента на бременност поради прогресивното намаляване на „качествените“ яйцеклетки. Витрификацията предлага на тези жени възможността да криоконсервират яйцеклетките си, докато са още млади и да ги използват в бъдеще. Освен това тази техника се прилага в случаи на предстоящо лечение на рак, като им дава надежда да имат дете в бъдеще. Замразяването чрез метода витрификация дава възможност за създаване на донорски банки за яйцеклетки за подпомагане на процедури по асистирана репродукция.

Процесът на витрификация отнема няколко минути и се основава на принципа на ултра-бързото замразяване на яйцеклетката, за да се избегне образуването на вътреклетъчни ледени кристали. Използването на криопротектори от следващо поколение предпазва яйцеклетката от потенциални щети, които могат да бъдат причинени от процеса на криоконсервация, и в комбинация с ултра бързото замразяване води яйцеклетката директно до фазата на стъкловидното тяло (стъкло), заобикаляйки етапа на образуване на ледени кристали.

Нашия център беше едно от първите, приложили техниката на витрификация в Гърция. Днес степента на преживяемост на яйцеклетката е почти 100%, а степента на бременност около 70%