ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС

Замразяване на Тестикуларна тъкан

Криоконсервацията на тестикуларна тъкан включва тъкан, която съдържа зряла сперма, които може да бъде извлечена след размразяване и използвана за интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоиди - ICSI

Когато се използва

Извършването на биопсия на тестикуларна тъкан се счита за необходимо в случаи на азооспермия, за да се потвърди наличието или отсъствието на сперматозоиди, както и да се съберат и криоконсервират (ако има такива). Но най-важното приложение на тази техника е използването на криоконсервация на тестикуларна тъкан като превантивна мярка за мъже, момчета и тийнейджъри, които предстои да бъдат подложени на онкологични лечение (лъчетерапия, химиотерапия или друго) на злокачествените заболявания (рак) и са изправени пред риска от азооспермия след лечение.

Как се прилага

Обикновено тъканните участъци се събират от всеки тестис и след това се разрязват на по-малки парчета. По един участък от тъкан от всеки тестис се изпраща за хистологично изследване, докато останалите срезове се криоконсервират. Тъканните срезове за криоконсервиране се поставят в крио-флакони със съответните криопротектори и след специален протокол за криоконсервация се поставят в течен азот при -196°C, където се съхраняват до използването им за интрацитоплазмено инжектиране ICSI.