ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС

Витрификация – Vitrification

Замразяването на генетичен материал запазва клетките, тъканите и органите с цел спиране на тяхната метаболитна активност

Въпреки че „бавното“ замразяване позволява съхранение за неопределен период от време, спадането и последващото повишаване на температурата често водят до повреди, особено между температури от ~0 ° C до −15 ° C. Следователно, по време на замразяване клетките са изложени на различни налягания (термични, химически и механични), които могат да повлияят на правилната им функция.

Витрификацията е алтернатива на „бавното“ замразяване на живи тъкани и клетки, предлагайки предимството да се избягва образуването на извънклетъчни и вътреклетъчни ледени кристали. Това е революционна техника, която постига превръщането на материала в стъкловидна форма, свободна от кристални структури, чрез използването на повишени концентрации на специални криопротекторни разтвори и ултра-бърз спад на температурата. Яйцеклетката и ембрионите, които ще бъдат витрифицирани, се излагат на специални разтвори за криопротектори и се поставят в специални съдове, които са херметически затворени, следва директно потапяне в течен азот при -196 ° С, където се съхраняват.