ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС

Сурогатна майка

Сурогатното майчинство (утроба назаем) е приложимо, когато жената няма функционална утроба или не може да забременее по медицински причини. В процеса на сурогатно майчинство основните лица са две жени.

Биологичната майка и сурогатната майка: тоест, тази която зачева, износва плода и ражда детето на първата .

Износването на плода на двойката от трета жена е разрешена със съдебно разрешение, при условие че има писмено и неплатено споразумение между двойката и жената, която се съгласява да замести биологичната майка и да износи плода.

Показанията за използване на допълнителна матрица включват:

 • Вродена липса на матка (синдром на Майер-Рокитански).
 • Вродени аномалии на матката.
 • Множество фиброиди на матката.
 • Някои медицински състояния, които правят бременността опасна за живота на жената, като вродено сърдечно заболяване.
 • Случаи на множество спонтанни аборти.
 • Избрани случаи на множество неуспехи при предишни опити за IVF.
 • Синдром на Ашерман (Asherman’s Syndrome) – вътрематочни синехии, вътрематочни адхезии се характеризира с множествени ендометриални сраствания.

Законодателство и сурогатно майчинство

 • Самоличността на яйцеклетките или донорите / три гамети не се разкрива на лица, който желаят да имат дете чрез даряване на оплодени яйцеклетки или гамети.
 • Изрично е забранено, поради само очевидното противопоставяне на добрите нрави, предоставянето на генитални материали в замяна на финансова компенсация.
 • Трансфер на чужди оплодени яйцеклетки в тялото на друга жена с цел бременност е разрешено само със съдебно разрешение.
 • Съдебно разрешение се дава на конкретната жена, която желае да има дете и не може да забременее по медицински причини, като не трябва да е над 50-годишна възраст.
 • При сурогатното майчинство трябва да са извършени медицински прегледи както на жената, която предстои да забременее, така и на тези, които желаят да имат дете.
 • Биологичната или сурогатната майка трябва да пребивават в Гърция.
 • Яйцеклетката не трябва да бъдат от сурогатната майка, а от биологичната, която желае да има дете, или от трета жена като донор на яйцеклетки.
 • В случай на сурогатно майчинство е необходимо правно ръководство, за да се избегнат всякакви усложнения по време на процедурата. Трябва също да се сключи частно споразумение между двойката, центъра и сурогатната майка, за да се защитят всички страни. Според законодателя, споразумението за гестация (определение на периода на бременност) е направено в писмена форма и без никакво съображение (насрещна престация).