ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС

Спермален анализ – Спермограма

Спермограмата е тест за мъжкия фертилитет, който проверява количеството и качеството по няколко основни параметри: обема на семенната течност , концентрацията на сперматозоидите, подвижността и морфологията.

Семенният анализ спермаграмата е необходимо изследване при безплодието и резултатът определя подходящия курс на лечение за двойката.

Обема на семенната течност и концентрация на сперматозоиди на ml от пробата

Обикновено за нормални стойности се приемат: Обемът на спермата на еякулация е 2,5-5 ml и Броят на сперматозоидите на ml трябва да бъде по-голям от 20 милиона.

Подвижност и морфология на сперматозоидите

Какви са характеристиките на сперматозоидите, посочени от спермограмата?

Показатели в норма

Обем 2,5 – 5,0 мл
pH ниво 7,2 - 8,0
Концентрация > 20 милиона / 1 мл
Подвижност през
1-ия час
> 50% право напред движещи се сперматозоиди
МорфологияИнтерпретирана от клинициста въз основа на метода за оценка
Бели кръвни клетки (WBC) левкоцити

1-3 клетки в поле на микроскопа или < 1 милион

Анализът на сперма може да доведе до една от следните диагнози:

 • Азооспермия – когато сперматозоидите отсъстват напълно от пробата (липса на сперматозоиди в еякулата).
 • Олигоспермичен – когато концентрацията на сперматозоиди в пробата е по-ниска от нормалните нива (<20 × 10 ^ 6 / ml).
 • Астенозооспермия – когато подвижност на сперматозоидите в пробата са по-ниски от нормалните (<50%).
 • Тератозооспермия (тератоспермия) – когато нормалните форми на сперматозоидите в пробата са по-малко от нормалните.

В случай на необструктивна олигоспермия (oligozoospermia) – азооспермия (NOA), след преглед от специалист клиницист, се препоръчва следното лабораторно изследване:

 1. Кариотип на периферната кръв (процент на аномалии в NOA 5% -6%).
 2. Микроделеции на азооспермичния агент AZF на Y-MDY хромозомата (процент на аномалии в NOA 10% -15%).
 3. Носители на мутации на кистозна фиброза (честота на аномалии 43% при вродена атрезия на семепровода).

Причини за патологичен анализи на спермата:

 • Вирусни инфекции (напр. Епидемичният паротит).
 • Генетични нарушения/аномалии.
 • Излагане на радиация, химиотерапия.
 • Хормонални дисбаланси.

В тези случаи лекарят оценява резултатите и може да поиска повторен тест за анализ на спермата веднага или след определен период от време, като може да се наложи допълнително изследване, напр. изследване на хормоните, или двойката може да бъде насочена към биопсия на тестисова тъкан и т.н.